Odwiedzając stronę internetową firmy konsultingowej Mikson Group, użytkownik akceptuje następujące warunki użytkowania:

Dokumenty i treści zawarte w niniejszym dokumencie są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Nie można powielać, publikować, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, ani sprzedawać żadnych informacji na tej stronie internetowej bez wyraźnej zgody osób decyzyjnych firmy konsultingowej Mikson Group.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron osób trzecich nie będących pod kontrolą Mikson Group. Firma konsultingowa Mikson Group nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron.

Mikson Group może zaktualizować, zmienić lub usunąć udostępnione treści w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia.Treści zostały umieszczone na tej stronie wyłącznie w celach informacyjnych i nie są wiążące dla firmy doradczej Mikson Group w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem gdy jest będzie to wyraźnie podkreślone.

Copyright © 2015 Mikson Group