Ochrona prywatności

Firma konsultingowa Mikson Group rozpoznaje potrzebę ochrony wszelkich informacji uznanych za osobiste i prywatne, i wymaga jako element naszej polityki, że wszelkie informacje zamieszczone online, takie jak nazwa, firma, e-mail, telefon, itp. mogą być używane wyłącznie w celu wyraźnej odpowiedzi na Państwa pytania. Jako goście, nie muszą Państwo przedstawiać żadnych danych osobowych, w celu korzystania ze strony internetowej biznesowych konsultantów Mikson Group. Dane osobowe nie są zbierane za pośrednictwem strony internetowej Mikson Group, chyba że zostaną wyraźnie i dobrowolnie dostarczone przez odwiedzających. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w zaufaniu, i tylko za Państwa wyraźną zgodą. 

Aby zapewnić, że strona internetowa grupy doradczej Mikson Group jest dobrze zarządzana i ułatwia lepszą nawigację, pliki cookie i sygnalizatory WWW mogą być wykorzystywane do śledzenia informacji i identyfikacji kategorii odwiedzających za pośrednictwem adresu IP, domeny, typu przeglądarki i stron odwiedzanych. Informacje te są wykorzystywane do analizy liczby odwiedzających na różnych obszarach witryny konsultantów Mikson Group, aby upewnić się, że jest ona również użyteczna, i zawiera źródła pożądanej informacji.

Dodatkowo, polityką firmy Mikson Group jest zakaz sprzedaży i / lub innej formy upowszechniania informacji osobowych firmy osobom trzecim. Mikson Group będzie egzekwować wszystkie umowy prywatności, aby chronić nasze informacje o kliencie.

Firma doradcza Mikson Group jest zobowiązany do ochrony prywatności, a wszystkie osoby zainteresowane polityką prywatności lub posiadające pytania prosimy o kontakt z nami.