Pięć megatrendów, które w najbliższej przyszłości zmienią zachowania nabywców

Urbanizacja, starzenie się społeczeństw, wzrost liczebności klasy średniej czy rosnąca świadomość tejże klasy. To megatrendy konsumenckie, które w najbliższej przyszłości zmienią zwyczaje zakupowe nabywców. Coca-Cola już dzisiaj uwzględnia je w swojej strategii.Muhtar Kent, chief executive, Coca-Cola

Megatrendy to czynniki zmieniające zachowania nabywców, narastające w dłuższej perspektywie, wszechobecne w naszym kręgu kulturowym. Są długotrwałe i wykraczają poza jedną dziedzinę życia i poza jeden rejon geograficzny. 

Muhtar Kent, prezes Coca-Cola Company, na spotkaniu Consumer Goods Forum w Stambule określił pięć najważniejszych megatrendów, które wpływają na konsumentów i są uwzględniane w modelu biznesowym Coca-Coli.

Masowa urbanizacja

Obecnie ponad połowa światowej populacji ludności żyje w miastach. W 2050 roku ten wskaźnik wzrośnie do 70%.

Dla firm z branży FMCG i sieci handlowych skutkiem masowej urbanizacji będą trudności z logistyką. Lekarstwem na to powinna być ściślejsza niż obecnie współpraca z władzami miast, mająca na celu poprawienie infrastruktury miejskiej.

Starzenie się społeczeństw

Światowy współczynnik urodzeń spada od dwudziestu lat, co w połączeniu z wydłużającą się średnią długością życia sprawia, że w 2047 roku liczba ludzi powyżej 60. roku życia przekroczy liczbę tych, którzy mają mniej niż 15 lat.

Oznacza to nowe możliwości w wielu branżach – dojrzali konsumenci mają z reguły większe dochody. Wzrośnie popularność precyzyjnych przekazów marketingowych oraz dostaw produktów do domu.

Wzrost liczebności klasy średniej

W ciągu następnej dekady liczba ludzi zaliczanych do klasy średniej wzrośnie o kolejny miliard.

W roku 2030 ponad 90% światowej klasy średniej będą stanowić mieszkańcy krajów zaliczanych do rynków wschodzących (łącznie z Chinami oraz Indiami). To wzrost o 50% w porównaniu z 2012 rokiem.

Ta nowa sytuacja oznacza nowe możliwości dla producentów i detalistów; przyniesie też zapewne wzrost cen surowców i tym samym niektórych towarów.

Rosnąca świadomość konsumentów

Oczekiwania konsumentów wzrastają równie szybko, jak zmieniają się ich preferencje – wszystko za sprawą nowych technologii. W 2013 roku ponad 2 mld użytkowników telefonów komórkowych na świecie będzie dokonywało zakupów za pośrednictwem tych urządzeń.

Odpowiedzią biznesu będą nowe sposoby docierania do konsumentów w świecie cyfrowym. Jedną z dróg może być wybór odpowiednich sposobów na interakcję z konsumentami online i wykorzystanie danych o konsumentach w środowisku cyfrowym.

Potrzebna będzie większa przejrzystość w działalności firm i bliższa współpraca z klientami.

Zrównoważony rozwój

 8,3 mld osób – tyle liczyć będzie ludzka populacja w 2030 roku. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na żywność i prąd o 50%, a na świeżą wodę – o 30%.W tym kontekście Muhtar Kent podkreślił, że Coca-Cola wykorzystuje już tzw. PlantBootle – butelki w 30% złożone z materiałów pochodzenia roślinnego. Planuje się, że w 2020 roku materiał ten będzie stanowił tworzywo wszystkich butelek napojów produkowanych przez koncern.