Przekształcenie organizacji przy pomocy konsultantów biznesowych Mikson Group stworzyło jasną wizję przedsiębiorstwa.

Struktura organizacyjna i brak wizji utrudniały wydajność operacyjną naszego klienta. Regionalne jednostki biznesowe były nastawiane przeciwko sobie i nie było między nimi jakiejkolwiek koordynacji. Firma doradcza Mikson Group pomogła dostosować organizację do nowej wizji, koncentrując się na przywództwie, podejmowaniu właściwych decyzji i działań oraz skutecznym systemie motywacyjnym. 

Klient i wyzwanie

Przedsiębiorstwo naszego Klienta to firma o zasięgu europejskim prosperująca w 6 krajach krajach. Spółka miała bardzo dobre wyniki w przeszłości, ale z biegiem czasu traciła udziały rynkowe na rzecz poważnego globalnego konkurenta.

Autonomiczne jednostki organizacyjne nastawiały się przeciwko sobie, a przywódcze zachowanie stworzyło atmosferę „walczących plemion”. Nie było żadnego mechanizmu koordynującego całą jednostką biznesową, centralnej funkcji planowania, a wydajność w 100% koncentrowała się na rynku lokalnym.

Nowy Prezes przedsiębiorstwa był zdecydowany, aby opracować strategię globalnej, bardziej efektywnej marki zachowując moc zdecentralizowanego podejmowania decyzji.

Strategia

Do przekształceń organizacyjnych podeszliśmy trój-etapowo:

Organizacja naszego Klienta została dostosowana do nowej wizji przywództwa poprzez nacisk na trzy następujące obszary:

Efekty

Nowe kierownictwo zaakceptowało nowy, strategiczny kierunek i wartości. Stworzyli oni jasną wizję mogącą przegonić konkurenta i przy pomocy firmy konsultingowej Mikson Group, nowy Prezes firmy z powodzeniem ustabilizował biznes.

Firma Klienta poszerzyła swój globalny zespół zarządzający, składający się z doświadczonych kierowników potrafiących zarządzać zmianami, których skuteczne wdrażanie znalazło odzwierciedlenie w znacznej poprawie cen akcji spółki.