Pozyskanie 80% największych, detalicznych sieci handlowych obecnych na rynku polskim po pierwszych 2 latach współpracy z konsultantami biznesowymi Mikson Group.

Klient:

Firma założona w 2001 roku – Polski dostawca produktów tekstylnych z kategorii: bielizna zwrócił się do firmy konsultingowej Mikson Group o pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu strategii mającej na celu zwiększenie udziałów rynkowych firmy. Dodatkowo w czasie rozwijającej się współpracy mieliśmy wspólnie przeprowadzić restrukturyzację firmy wraz z poprawieniem wydajności i efektywności poszczególnych jej działów oraz przyjrzeć się i zoptymalizować kluczowym procesom zachodzącym w przedsiębiorstwie.

Wyzwanie:

Firma rodzinna, z ogromnym potencjałem produktowym i pomysłem na biznes. Firma Klienta nie zdawała sobie sprawy jakie ryzyka niesie za sobą uzależnienie firmy od jednego Kluczowego Klienta, który stanowił 90% przychodów firmy. Poza tym właściciel firmy nie zdawał sobie sprawy jak bardzo procesy biznesowe firmy są „przestarzałe”, a tym samym bardzo kosztowne. Prowadzone działania sprzedażowe i marketingowe nie były planowane i egzekwowane. Procesy logistyczne nie spełniały wymagań Klientów przedsiębiorstwa. Występowały duże problemy z jakością i terminowością dostaw.

Strategia:

Firma konsultingowa Mikson Group rozpoczęła działania od analizy poszczególnych procesów biznesowych zachodzących w firmie. Następnie została przeprowadzona segmentacja Klientów, weryfikacją ich opłacalności oraz kontrolą bieżących kosztów operacyjnych. Kolejnym krokiem była analiza aktywności sprzedażowych oraz weryfikacja pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa. Finalnie konsultanci musieli przejrzeć każdy element struktury organizacji w tym kosztów przedsiębiorstwa klienta dzięki czemu zlokalizowanych zostało  wiele obszarów, w których na podstawie przygotowanego planu nastąpił proces restrukturyzacji.   

Efekty

Wdrożony plan działania pozwolił na pozyskanie po pierwszych miesiącach współpracy 5 nowych, kluczowych klientów sieciowych (międzynarodowe sieci detaliczne). Magazyny wraz z całą obsługą logistyczną i transportem zostały przeniesione na zewnątrz firmy (outsourcing) co znacznie zmniejszyło koszty stałe oraz poprawiło efektywność całego łańcucha dostaw. Restrukturyzacja firmy, wyszkolenie kadry kierowniczej, wprowadzenie właściwego zakresu obowiązków dla każdego z pracowników wraz z egzekucją i wdrożeniem systemu motywacji poprawiły wydajność całej organizacji.

Po 2 latach współpracy z konsultingiem Mikson Group firma pozyskała 80% lokalnych i międzynarodowych, sieciowy klientów detalicznych obecnych na rynku polskim oraz rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne i na chwilę obecną dostarcza swoje produkty do 25 krajów na całym świecie. Firma konsultingowa Mikson Group nadal współpracuje z przedsiębiorstwem klienta koordynując prace jego Działu Sprzedaży.

A Państwa firma ?

Kiedy jesteście Państwo pochłonięci codziennymi zadaniami jakie są niezbędne w prowadzeniu przedsiębiorstwa często nie zauważacie wielu obszarów, których odpowiednia zmiana – poprawa przyczyniłaby się do zwiększenia efektywności danego działu firmy, ograniczając przy tym jej koszty.

Potrzebujecie Państwo partnera, osoby z zewnątrz, której odmienny, nowy punkt widzenia oraz wsparcie pomogłoby Państwu spojrzeć na firmę z nowej, świeżej perspektywy i wreszcie w pełni wykorzystując jej potencjał przyczyniłaby się do znaczących wzrostów sprzedaży.

Zapraszamy do współpracy z konsultantami biznesowymi Mikson Group.