Wykonanie przez konsulting Mikson Group cięcia kosztów Działu Sprzedaży bez negatywnego oddźwięku na jakość obsługi klientów.

Klient i wyzwanie :

Polska firma o międzynarodowym zasięgu postawiła sobie ambitny cel zmniejszenia kosztów operacyjnych sprzedaży o 20%. W tym samym czasie, firma nadal dążyła do osiągnięcia doskonałości w sprzedaży, dystrybucji i obsłudze klienta. Pomogliśmy naszym klientom stworzyć plan przeprojektowania części procesów sprzedażowych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz zlokalizować możliwe oszczędności.

Strategia:

Dział konsultingu operacyjnego Mikson Group opracował naprawczy program funkcjonalny, który skoncentrował się na czterech kluczowych obszarach Działu sprzedaży.

 

Program naprawczy podzielony został na trzy odrębne fazy:

Faza 1: Zidentyfikowanie możliwości do poprawy oraz głównych dźwigni do jej osiągnięcia

Faza 2: Ukierunkowanie kluczowych inicjatyw mających na celu eliminację problemów zmniejszających wydajność przedsiębiorstwa

Faza 3: Skupienie się na realizacji szczegółowego planu

Jednocześnie firma konsultingowa Mikson Group zidentyfikowała trzy główne elementy mające istotny wpływ na koszty Działu Sprzedaży pracującego w terenie:

Dźwignie wpływające na koszty sprzedaży

Efekty:

Zmiany procesów zachodzących w Dziale Sprzedaży oraz osiąganie doskonałości funkcjonalnej przedsiębiorstwa zdecydowanie pomogły i pomogą w przyszłości firmie naszego klienta osiągnąć swoje cele dotyczące redukcji kosztów.