Innowacje wymagają o wiele więcej niż szczęśliwego trafu w czy też dedykowanego zespołu badawczo-rozwojowego (R&D) pracującego nad kolejnym przełomowym wdrożeniem.

Firma konsultingowa Mikson Group oferuje następujące metodologie i narzędzia pomocne kadrze zarządzającej:

Usługi Szczegóły
   
Nowa definicja produktów i projektowanie
  • Prowadzenie badań rynkowych celem określenia niezaspokojonych potrzeb klientów
  • Rozwój i ocena planów biznesowych przedsiębiorstwa względem potencjału rynku
Dostawa i produkcja nowych produktów
  • Przekształcenie planów w produkcję przy jednoczesnym zachowaniu integralności produktu, jakości i budżetu
  • Zapewnienie procesu zarządzania projektami niezbędnego do prawidłowego wdrożenia i rozwoju nowych produktów
  • Naniesienie drobnych poprawek celem zapewnienia, że wdrażana koncepcja spełnia uzasadnienie biznesowe i wymagania klienta
Ulepszenie produktu
  • Wdrożenie metodyki oceniania produktów celem szybkiej weryfikacji pomysłów spełniających wymagane kryteria inwestycyjne produktów
Wdrażanie nowych produktów
  • Analiza jakościowa (przed samym wdrożeniem)
  • Minimalizacja ryzyka nieudanego wdrożenia produktu na rynek poprzez rygorystyczne testy i właściwy nadzór
Ocena
  • Włączenie do opinii klientów przy wdrażaniu kolejnych nowości produktowych
  • Ocena i miara poszczególnych faz cyklu życia innowacji celem weryfikacji sukcesu wdrożenia produktu

 

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości na adres: strategy@mikson.com.