Firma doradcza Mikson Group zapewnia analizę i profesjonalne spojrzenie na równowagę, którą organizacja musi utrzymać między prowadzeniem ogólnej strategii korporacyjnej i która pozwala poszczególnym działom, aby aktywnie reagować na ich konkretne wyzwania i możliwości.

Pomagając naszym klientom osiągnąć tą równowagę, konsultanci biznesowi Mikson Group pomagają zapewnić Kadrę Zarządzającą, że każda jednostka firmy dokonuje możliwie największego wkładu w całej jej działalności. Nasza oferta strategii biznesowej obejmuje:

Usługi Szczegóły
Opcje strategiczne
 • Przeprowadzenie kompleksowej strategii jednostki biznesowej
 • Analiza rynku skupiająca się na zwiększeniu rentowności i wartości firmy dla udziałowców
 • Stworzenie procesów usprawniających cykl innowacji przedsiębiorstwa
 • Nadanie priorytetów możliwościom biznesowym opierając się na potencjale rynku oraz priorytetach przedsiębiorstwa
Niewykorzystany potencjał wzrostu
 • Inicjacja audytu wewnętrznego celem identyfikacji nienaruszonych lub niewykorzystanych zasobów
 • Przeprowadzenie szczegółowych badań rynku, analiz celem identyfikacji niezaspokojonych potrzeb klientów
 • Uzyskanie wglądu we wskaźniki i dynamikę rynku docelowego i jego kluczowych graczy
Wskaźniki rentowności i wartości
 • Ocena kosztów związanych z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i ich wkład w ogólne zyski przedsiębiorstwa
 • Porównanie jednostek biznesowych z wydajnością firmy względem danej branży
 • Określenie potencjalnych obszarów redukcji kosztów i/lub doskonalenia procesów
Strategia wejścia i wdrażanie
 • Opracowanie i wdrożenie planów wejścia na wielu rynkach branżowych i geograficznych
 • Określenie dynamiki rynku i potencjalnych zagrożeń
 • Ustanowienie klarownych etapów do pomiaru i dostosowania wdrożenia
Wsparcie inwestycji
 • Wykonanie podstawowych badań, analiz opartych na faktach oraz ilościowego modelowania celem oceny potencjału inwestycji
 • Identyfikacja czynników, które mogą zwiększyć zwrot z inwestycji
 • Wykonanie badań opartych na ocenie kosztów i korzyściach związanych z różnymi scenariuszami
 • Analiza potencjału tworzącego maksymalną wartość

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości na adres: strategy@mikson.com.