Konsultanci biznesowi Mikson Group posiadają bogate doświadczenie we współpracy z klientami przy opracowywaniu procesów wykorzystujących wiedzę i kreatywność celem rozwoju kompleksowych, innowacyjnych i skutecznych strategii korporacyjnych.

Klienci zwracają się do doradców Mikson Group, oczekując wsparcia we wdrażaniu ich strategicznych inicjatyw oraz koordynować proces wprowadzania nowych idei.

Usługi Szczegóły
Rozwój planu 
  • Integracja zarządzania w trakcie trwania procesu oraz identyfikacja modeli biznesowych do określenia optymalnych parametrów planu
  • Połączenie doświadczenia, kompleksowych badań i wyczerpującej analizy w celu utworzenia pełnego planu strategicznego
Kreatywna strategia rozwoju
  • Prowadzenie warsztatów oraz sesji burzy mózgów celem wygenerowania szerokiej gamy pomysłów do analizy i tworzenia opinii w ramach wstępnego procesu opracowywania planu 
Proces innowacji
  • Analiza istniejących procesów innowacji od wstępnej koncepcji do wdrożenia produktu
  • Stworzenie lub udoskonalenie istniejących procesów w celu dostosowania procesów innowacji w przedsiębiorstwie

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości na adres: strategy@mikson.com.