Firma doradcza Mikson Group zajmuje się przygotowywaniem właściwych odpowiedzi na krytyczne pytania, przed którymi stoi kadra kierownicza przedsiębiorstw, a które rozwinęłyby koncepcje wzrostów przedsiębiorstwa i jego wartość dla właścicieli czy też akcjonariuszy.

Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie do osiągnięcia celów biznesowych organizacji, przy ujednolicaniu nadrzędnych strategii korporacyjnych firmy lub w zidentyfikowaniu czy i w jaki sposób osobne jednostki biznesowe mogą mieć możliwie największy wkład w całej organizacji.

Nasze zrozumienie trendów rynkowych i wskaźników, wraz z umiejętnościami technicznymi oraz  zdolnościami analitycznymi, pozwala nam przygotowywać i wdrażać strategie, które tworzą wymierną, długoterminową wartość dla organizacji.

Dzięki znajomości wielu branż i zdobytemu doświadczeniu wykorzystujemy potencjał przedsiębiorstw odkrywając ukryte możliwości i zapewniając kadrze kierowniczej oparte na dowodach analizy istotne w podejmowaniu świadomych decyzji.

Współpracujemy także z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem w celu ustanowienia ram dla trwałego rozwoju innowacji i wzrostu. 

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: strategy@mikson.com.

Prosimy o zapoznanie  się z poniższymi zagadnieniami,  które pozwolą bardziej szczegółowo zapoznać się z oferowanymi przez nas  usługami z zakresu marketingu i sprzedaży: