Mikson Group pomaga swoim klientom zrozumieć rynek i jego konkurencyjne otoczenie, wpływające na decyzje dotyczące polityki cenowej. Tworzymy modele cenowe, aby ocenić jak zmiany rynkowe i zmiany cen wpłyną na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Strategie cenowe Mikson Group odnoszą się do presji cenowych z jakimi spotykają się dzisiaj firmy, a które dostarczają wskazówek mających na celu osiąganie wzrostów w trudnych czasach ekonomicznych. Mikson Group oferuje:

Usługi Szczegóły
Dynamika cen przemysłowych
  • Analiza cen na rynku
  • Wykorzystanie modeli oraz metodologii do   ukształtowania decyzji cenowych
 
Ramy cenowe i optymalizacja
  • Określenie wzorców cen rynkowych i wolumenów sprzedaży
  • Opracowanie modeli, które identyfikują optymalną cenę dla nowych oraz istniejących produktów i usług
Zarządzanie rentownością
  • Określenie maksymalnej ceny na podstawie różnych grup klientów, ich wzorców sprzedażowych i wielkości sprzedaży

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres: marketingsales@mikson.com.