W ciągu ostatniej dekady łańcuch dostaw stał się integralną częścią dostarczania klientom wartości.

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw wspiera i umożliwia realizację strategii korporacyjnej, globalizację, fuzje i przejęcia. Technologia stała się kluczowym elementem łączności z dostawcami, klientami i pracownikami w szerokim zakresie jej funkcjonalności – od rozwoju produktu, produkcję i zaopatrzenie, aż do logistyki i dystrybucji.

Podejściem do zarządzania łańcuchem dostaw oferowanym przez zespół doradców Mikson Group jest stworzenie linii wpływu, zarówno z punktu widzenia kosztów jak i przychodów. Nasze podejście dostosowujemy indywidualnie do każdego klienta, sytuacji i przemysłu, dostosowując sprawdzone zasady stosowane w procesie łańcucha dostaw opracowane na podstawie naszej głębokiej wiedzy o branży. Nasze rezultaty dotyczą pełnego zestawu działań (źródło, produkcja i dostawa) niezbędnych do dostarczenia towarów do klienta końcowego, w tym międzynarodowej dystrybucji oraz operacjach logistycznych.

Usługi Szczegóły
Poprawa efektywności
  • Analiza wydajności łańcucha dostaw
  • Koszt jednostkowy
  • Poziom zapasów
  • Przegląd istniejących procesów łańcucha dostaw celem określenia elementów możliwych do poprawy
  • Opracowanie optymalnej strategii zaopatrzenia, struktur i procesów 
  • Wykorzystanie możliwości technologii
  • Zarządzanie dostawcami
Ocena technologii
  • Określenie zapotrzebowania technologicznego klientów i dostawców
  • Analiza dostawców i systemów zakupowych
  • Wsparcie we wszystkich etapach realizacji – od testów po wdrożenie

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości pod adres: operations@mikson.com.