Doradztwo gospodarcze Mikson Group łączy bogate doświadczenie w rozwoju produktów ze sprawdzonymi możliwościami w badaniach rynku, analizach porównawczych i analizach pomocnym przedsiębiorstwom w formułowaniu nowych koncepcji produktowych, ocenie możliwości rozwoju produktów oraz w usprawnieniu procesów operacyjnych.

Współpracujemy z naszymi klientami w celu poprawy ich mocnych stron wykorzystując możliwości rynkowe, identyfikację synergii produktów, redukcję czasu rozwoju i kosztów oraz celem stworzenia produktów przynoszących długoterminowy wzrost i rentowność. Nasze usługi obejmują:

Usługi Szczegóły
Zdolności rozwoju
 • Ocena możliwości rozwoju produktu
 • Identyfikacja możliwości outsourcingu
 • Wdrożenie najlepszych praktyk 
Zarządzanie portfelem produktów
 • Optymalizacja procesu rozwoju produktu
 • Przeprowadzenie analizy alokacji zasobów
 • Analiza możliwości rynkowych 
 • Identyfikacja synergii produktów
Rozwój nowego konceptu
 • Identyfikacja niezaspokojonych potrzeb klienta
 • Opracowanie realnych koncepcji produktów
 • Tworzenie szczegółowych programów rozwoju, umożliwiających klientom skuteczne wdrożenie konceptu 
Przeprojektowanie procesu
 • Analiza porównawcza i identyfikacja najlepszych praktyk biznesowych
 • Poprawa efektywności procesu rozwoju
 • Redukcja czasu wprowadzania produktów na rynek

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości pod adres: operations@mikson.com.