Skutecznie zintegrowane operacje produkcyjne mogą stać się konkurencyjnym wyróżnikiem danego przedsiębiorstwa.

Optymalizacja podstawowych operacji produkcyjnych polega na dostosowaniu strategii produkcji do ogólnej strategii biznesowej, zapewniając sieć, która jest na tyle elastyczna, aby przetrwać i rozwijać się w bardzo zmiennym otoczeniu gospodarczym. Pomagamy naszym klientom w szerokim zakresie wytwarzania i produkcji, w następujących obszarach:

Usługa Szczegóły
Redukcja kosztów
 • Identyfikacja i redukcja przyczyn nadmiaru kapitałowego
 • Przeprojektowanie i dostosowanie procesów
 • Opracowanie optymalnej infrastruktury produkcyjnej
 • Porównanie kluczowych procesów produkcyjnych w celu identyfikacji najniższych kosztów oraz podstawowych czynników prowadzących do poprawy wydajności
Systemy produkcyjne
 • Mapowanie procesów i poprawa wydajności pracy
 • Redukcja czasu trwania cyklu
 • Analiza struktur w zakładzie
 • Redukcja zapasów
 • Planowanie operacji i sprzedaży 
Poprawa jakości
 • Całościowa weryfikacja procesu produkcyjnego (każdy dział, aktywność i każdy poziom zakładu)
 • Badanie satysfakcji klienta
 • Opracowanie strategii zarządzania jakością oraz ciągłego doskonalenia poszczególnych procesów
Analiza kosztów vs korzyści
 • Dostosowywanie kompletnego procesu Łańcucha dostaw
 • Analiza porównawcza kosztów
 • Analiza kosztów / korzyści
 • Ocena możliwości outsourcingu

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości pod adres: operations@mikson.com.