Mikson Group pomaga klientom zwiększać wydajność i rentowność ich przedsiębiorstw. Współpracujemy z naszymi klientami, aby osiągnąć efektywność, szybkość i elastyczność wymaganą na dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym rynku.

Poprzez dostosowanie celów biznesowych do strategii operacyjnej, dostarczamy trwałe wyniki, które pomagają naszym Klientom zaoszczędzić miliony złotych poprzez poprawę efektywności ich biznesów. Dodatkowo wyspecjalizowane zespoły Mikson Group pomagają Klientom w optymalizacji procesów dotyczących całego łańcucha dostaw.

Konsulting biznesowy Mikson Group jest wzorowany na profesjonalnym zarządzaniu programami w tym poszczególnymi procesami biznesowymi – wykorzystujemy strategiczne narzędzia dla projektowania i wdrażania programów kierującymi procesami, ludźmi i technologiami, aby umożliwić osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych. Nasz proces zapewnia również Kierownictwu przedsiębiorstwa korzystanie z analitycznych narzędzi do świadomego planowania.

Nasi obecni Klienci doceniają współpracę z praktykami biznesu Mikson Group co jest dla nas największym wyróżnieniem. Charakterystyczne elementy naszej firmy to:

Nacisk na przekazywanie wiedzy: Zapewniamy, że proces wdrażania nadal będzie aktywny w przedsiębiorstwie po fizycznej nieobecności konsultantów Mikson Group.

Pragmatyczne podejście i wsparcie: Zespół konsultantów Mikson Group stara się wypełnić luki z zakresu wiedzy Klienta i doświadczenia w celu zapewnienia trwałego postępu. Obowiązkowo nasi konsultanci stają się częścią Państwa zespołu wdrażając właściwe dla biznesu zmiany.

Szybkość i efektywność: Konsultanci biznesowi Mikson Group współpracują z Klientem w celu przyspieszenia realizacji kluczowych zadań.

Wysoki zwrot z inwestycji (ROI): Nasze projekty generują zwrot z inwestycji, pokazując zyski i bieżące korzyści.

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości pod adres: operations@mikson.com.

Usługi związane z operacjami i organizacją przedsiębiorstw obejmują:

  • Efektywność organizacji
  • Operacje produkcyjne
  • Działalność usługowa
  • Rozwój nowych produktów
  • Efektywność procesu sprzedaży
  • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw