Nasze wartości stawiamy ponad wszystko i żyjemy nimi każdego dnia. One wskazują jak szybko rośniemy, z kim decydujemy się robić biznesy, kogo zatrudniamy, których liderów wybieramy oraz nasze finansowe cele i inwestycje.

KULTURA I WARTOŚCI

Ludzie

W naszej firmie konsultingowej pierwszeństwo mają sprawy naszych ludzi. Staramy się, aby byli oni zadowoleni z korzyści jakie daje im praca z klientami Mikson Group. Dbamy o to, aby wszyscy będący w bliskim kontakcie z naszą firmą w pełni cieszyli się swoim życiem.

Zobowiązujemy się robić wszystko co w naszej mocy, aby nasi współpracownicy personalnie jak i zawodowo rozwijali się dzięki korzyściom jakie oferuje firma konsultingowa Mikson Group.

Jesteśmy pasjonatami swojej pracy, którzy zawsze robią to co należy dla naszych klientów, naszych pracowników, naszej wspólnoty, nawet jeśli nie jest to łatwe. 

Relacje

Budujemy głębokie i trwałe relacje wewnątrz i na zewnątrz firmy – na wszystkich szczeblach organizacji. Dążymy do zwiększenia wartości we wszystkich naszych relacjach i skupiamy się na długoterminowych możliwościach partnerskich ze wszystkimi jednostkami współpracując z konsultantami Mikson Group. Szukamy sposobów budowania wspólnoty i dobrych relacji z naszymi klientami.

Własność

Wszyscy myślimy, działamy, i patrzymy jak właściciele naszej firmy, naszych wartości i naszej kultury. Wszyscy jesteśmy twórcami przyszłości firmy doradczej Mikson Group włączając w to ludzi, klientów, relacje, jak i sam biznes. Rozumiemy, że wszyscy jesteśmy częścią grupy Mikson Group i że jest ona czymś więcej niż tylko przedsiębiorstwem, rynkiem pracy czy też jednostką biznesową. Podejmujemy decyzje, które tworzą wartość dla wszystkich pracowników i utrzymujemy jeden stały, mocny punkt widzenia – punkt widzenia społeczności Mikson Group.

Uczciwość

Żyjemy naszymi wartościami i pracujemy bardzo ciężko i uczciwie we wszystkich relacjach. Jesteśmy etyczni i przejrzyści we wszystkim co robimy, w imieniu naszych ludzi, klientów, partnerów i naszej firmy.

Doskonałość

Dążymy do doskonałości we wszystkim co robimy, począwszy od naszej pracy dla naszych klientów i społeczności, do ludzi, których zatrudniamy oraz to w jaki sposób prowadzimy naszą firmę.

Wydajność

Jesteśmy skuteczni i szanujemy czas naszych klientów i naszych pracowników. Szukamy sposobów, aby nadać wagę priorytetom – z właściwą szybkością i precyzją – przy możliwym wyszczupleniu niepotrzebnej biurokracji.

Obsługa

Jako profesjonaliści w praktycznym konsultingu biznesowym, obsługujemy najlepsze interesy naszych klientów i tworzymy konkretne, trwałe i mierzalne rezultaty. Jako koledzy, świadczymy sobie usługi wzajemnie poprzez udzielanie wsparcia, dzielenie się wiedzą i docenianie swoich osiągnięć. Jako liderzy, służymy poprzez tworzenie powiązań między możliwościami rozwoju zawodowego i  pragnieniami zawodowymi, a możliwościami naszych ludzi. Jako ludzie, służymy naszemu społeczeństwu poprzez przywództwo, dobroczynność i współczucie.