Mikson Group oferuje doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją różnorodnych materiałów budowlanych z sektora przemysłowego.

Po kilkunastu zrealizowanych projektach w Centralnej i Środkowej części Europy Mikson Group doskonale rozumie dużą konkurencyjność w sektorze rynku materiałów budowlanych.

Firma konsultingowa Mikson Group rozwinęła głębokie zrozumienie handlowe i operacyjne dynamiki przedsiębiorstw przemysłowych i łącząc swoją wiedzę branżową z rygorystycznym podejściem analitycznym świadczy niezbędne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw usługi doradcze z ukierunkowaniem strategicznym, którego kadra zarządzająca potrzebuje, aby osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Możliwości Mikson Group

  • Pozyskiwanie klientów: Pozyskiwanie klientów na rynku lokalnym jak i zagranicznym. Wykorzystanie potencjału sprzedaży obecnych klientów przedsiębiorstwa oraz oferowanych produktów.
  • Strategia Rozwoju Wzrostu: Identyfikacja nowych możliwości rynkowych, opracowanie odpowiedniego handlowego i strategicznego podejścia oraz wsparcie przedsiębiorstwa w realizacji założonych celów.
  • Strategia produktu: Optymalizacja portfela produktów i usług dla wskazania właściwego rynku docelowego oraz zapewnienia spójności marki.
  • Strategia rynku i kanałów sprzedaży: Zapewnienie strategicznych wytycznych dotyczących strategii dystrybucji przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych możliwości sprzedaży zarówno na rynku lokalnym jak i zagranicznym.
  • Prognozowanie i analiza: Analiza zachowań rynku – przygotowanie do przyszłych wymagań produkcyjnych.
  • Optymalizacja dostaw: Osiągnięcie przewagi nad konkurencją poprzez optymalizację łańcucha dostaw. Identyfikacja potencjalnych oszczędności.
  • Ocena Innowacji: Ustalenie optymalnej strategii wdrażania nowych produktów i usług, w tym segmentacja klientów, priorytetyzacja kanału sprzedaży, zalecenia polityki cenowej oraz prognozowanie sprzedaży.
  • Efektywność procesu sprzedaży: Szybka poprawa wyników sprzedaży poprzez optymalizację struktury przedsiębiorstwa i poprawę wydajności Działu Sprzedaży.

Oferowane usługi